Vår stora dag

Den 12/1 var en stor dag, då vårt nya bryggeri lastades på båt för att påbörja sin färd mot Sverige.
I väntan på leverans jobbar vi för fullt med att brygga Nano series samt färdigställa våra lokaler.